Itaas na Pahina

Ito ay naglalaman ng iba't ibang impormasyon para sa mga dayuhang namumuhay sa lungsod ng Nagoya. Kabilang dito ang "Mga Kinakailangang Impormasyon para sa Pamumuhay" at "Impormasyon tungkol sa mga Kaganapan".
Mababasa sa mga sumusunod na wika: Hapon, Ingles, Portuges, Espanyol, Chinese, Koreano, Filipino, Vietnamese, Nepali

[LANGUAGES]

NAGOYA-INFO

Ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa turismo sa Nagoya.
Mababasa sa mga sumusunod na wika: Hapon, Ingles, Koreano,Traditional Chinese, Simplified Chinese, Thai

Nagoya convention & visitors bureau

Ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa turismo at MICE sa Nagoya.
Mababasa sa mga sumusunod na wika: Ingles, Koreano, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa turismo sa Aichi Prefecture (kabilang ang lungsod ng Nagoya).
Mababasa sa mga sumusunod na wika: Hapon, Ingles, Koreano,Traditional Chinese, Simplified Chinese, Thai

JNTO

Ito ang ahensya ng gobyerno na naghihikayat ng mga dayuhan upang bumisita sa Japan. Naglalaman ang website ng iba't ibang impormasyon para sa mga dayuhang turista.
Mababasa ang impormasyon sa 14 na wika (mula 2018)

I-net

Nagbibigay ng multilingual na konsultasyon tungkol sa pamumuhay ng mga dayuhang residente sa Aichi Prefecture. Naglalaman din ito ng iba't ibang klase ng impormasyon at materyales kaugnay ng international exchange.
Mababasa sa mga sumusunod na wika: Hapon, Ingles, Portuges, Espanyol, Chinese, Koreano

Serbisyong Naghahatid ng Impormasyon at Libreng Konsultasyon para sa mga Dayuhang Residente
Multilingual na Impormasyon

(052-581-0100)

Huwebes, Sabado, at
Linggo 13:00 – 17:00

Bumalik sa itaas ng pahina