Itaas na Pahina

Kapag may Emergency

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Sunog at Biglaang Pagkakasakit o Pagkakapinsala

Sunog

Mangyaring sundin ang mga nararapat na pag-iingat kung may sunog, dahil ang sunog ay nagdudulot ng malubhang pinsala sa inyo at sa inyong mga kapitbahay. Kung mayroong sunog,

 1. Tawagin ang pamilya gamit ang malakas na boses para lumikas sila
 2. Mangyaring ipabatid sa inyong mga kapitbahay sa pagsigaw ng “sunog” o “kaji”.
 3. Kung mayroong sunog, tumawag ng bumbero sa pamamagitan ng pagdayal sa telepono ng 119.
Gawin ang mga hakbang na nakasaad sa itaas at tumugon sa sitwasyon ng mahinahon.

Biglaang Pagkakasakit o Pagkakapinsala

Tawagan ang telephone number na 119 kung mangangailangan ng ambulansya o kailangang itakbo kayo sa emergency room ng dahil sa biglaang pagkakasakit o malubhang pagkakasugat.Alalahanin lamang na isa-ayon ito sa pagkalubha ng inyong sitwasyon. Kung hindi naman ganoon kalubha ang inyong pinsala at kakayanin ninyo naman pumunta ng sarili sa ospital o klinika, huwag na po nating tawagin ang ambulansya. Kapag ang tao ay hindi sumagot o hindi humihinga, o kaya kung may biglaang matinding sakit ng ulo o sumikip ang dibdib, agad na tumawag ng ambulansya.

Biglaang Pagtawag sa Kagawaran ng Sunog (119)

Kung tatawag ng biglaan sa kagawaran ng sunog, sikaping isalaysay sa wikang hapon ang mga maliliit na kaalaman tulad ng klase ng kagipitan, lugar, at iba pa, at ibigay rin ang inyong pangalan. Kung mayroong marunong magsalita ng wikang Hapones sa inyong paligid, ibigay ang inyong telepono, at pakiusapan na lang po ang mga ito na isalaysay nila kung ano ang nangyari.

Mga katanungan at kasagutan kung tatawag sa 119:

Q: Nani ga atta ka. (Ano ang nangyari?)

A: Kaji desu. (Mayroong sunog!) A: Kyu kyu desu. (Ambulansiya!)

Q: Basho wa doko ka. (Saan nangyari?)

A: …ku, …cho, …chome, …banchi (…ku, …cho, …chome, …banchi)

…kosaten no hokusei kado desu. (Sa hilagang kanlurang kanto sa intersection ng ….)

Q: Dono yo na jokyo ka. (Ano ang kalagayan?)

A: Ie ga moete imasu. (Nasusunog ang bahay.)

A: Keganin ga imasu. (May taong nasugatan.)

Q: Namae wa. (Ano’ng pangalan mo?)

A: ……desu. (Ako ay si …….)

Q: Denwa bango wa. (Anong telepono mo?)

A: ……desu. (Ang telepono ay …….)

Upang maiwasan ang sunog

 1. Upang maiwasan ang sunog, sundin ang nakasulat sa ibaba.
  a) Huwag na huwag kayong manigarilyo ng nakahiga at magtapon ng sigarilyo.
  b) Siguraduhing patayin ang apoy ng kalan pag lumayo kayo sa kalan.
  c) Ilayo ang stove sa mga bagay na maaaring masunog.
  d) Gamitin ang mga appliances ng tama at huwag isaksak ang maraming plug sa isang outlet.
  e) Huwag magpalaro sa mga bata ng pospro at lighter.
  f) Huwag ilagay ang mga bagay na madaling sunugin sa paligid ng bahay para maiwasan ang sunog.
  g) Dalhin ang mga basura sa araw na pagkokolekta.
 2. Para malaman agad na nagkasunog at mabawasan ang pinsala, kailangang ikabit ang fire alarm para sa bahay.(kailangan ikabit ang alarm sa lahat na bedroom, kusina at hagdanan na may bedroom)
 3. Mag-ingat din sa nakasulat sa ibaba para hindi lalaki ang sunog..
  a) Gamitin ang mga gamit na hindi madaling masunog sa mga gamit sa bedroom, apron at iba pa.
  b) Maghanda ng fire extinguisher at iba pang gamit para magamit ito pag may sunog.
 4. Makipagkilala sa mga taong kapit-bahay para ipagtanggol ang pamilya mula sa sunog