Top of the page

Giới thiệu về thành phố Nagoya

Social media links will open in a new window

Print2020-09-08
Thành phố Nagoya là một thành phố cốt lõi ở khu vực Chubu với diện tích khoảng 326 kilomet vuông và dân số khoảng 2,3 triệu người, và hệ thống thành phố đã được thi hành vào năm 1899 (năm Minh Trị thứ 22). Trong thành phố, có nhiều tài liệu lịch sử hay văn hóa đặc sắc như đền Atsuta Jingu với lịch sử năm 1900, thành cổ Nagoya hay các quận nối với đó bở sông Horikawa, Moriyamaku Shidami - nơi các ngôi mộ cổ tập trung tới mức được nói là một mô hình thu nhỏ của thời kỳ Kofun.

■Hình ảnh cảnh quan thành phố Nagoya Bản đồ toàn thành phố (ngày 1 tháng 1 năm 2017)

map
・Diện tích: khoảng 326,45 km2
 Đông-Tây 24,52km
 Nam-Bắc 25,13km

・Vị trí:
 Kinh độ đông 136°47ʼ30”-137°3ʼ39”
 Vĩ độ bắc 35°2ʼ2”- 35°15ʼ37”

■Biểu tượng / cây /hoa của thành phố

nagoya hatimaru

<Biểu tượng thành phố>

Năm 1907 (năm Minh Trị thứ 40), nhằm quyết định biểu tượng đại diện cho thành phố, đã thực hiện khảo sát ví dụ như tìm kiếm thiết kế từ các hướng,
và vào tháng 10 cùng năm, việc sử dụng biểu tượng này đã được nghị quyết tại Hội nghị thành phố Nagoya.
Biểu tượng này được cho là biểu tượng "Maru ni hachi no ji" (chữ bát trong vòng tròn) đã được sử dụng như một biểu tượng tham chiếu trong nhà Owari Tokugawa.

nagoya suginoki

<Cây của thành phố: Cây long não>

Trong số 7 cây ứng cử vào tháng 8 năm1972 (năm Chiêu Hòa thứ 47), cây long não được chọn làm "cây của thành phố", qua tham khảo đến kết quả bầu chọn độ yêu chuộng của người dân thành phố.
Lý do chọn lựa là có cây long não khổng lồ trong nơi nổi tiếng của thành phố, phù hợp với cảnh quan thành phố của Nagoya, và rất hữu ích cho việc xúc tiến cây xanh trong tương lai.

nagoya yuri

<Hoa của thành phố: Hoa huệ>

Được kêu gọi công khai và chọn lựa đồng tổ chức với công ty báo chí nhân dịp "Tuần lễ xanh" vào tháng 4 năm 1950 (năm Chiêu Hòa thứ 25).
Các loại hoa ứng cử đạt hơn 100 loại bao gồm hoa huệ, hoa hồng, hoa anh đào, hoa cúc, hoa cẩm chướng v.v,
Và xếp thứ 1 là "hoa huệ", nên đã chọn đây là hoa của thành phố.

Sách hướng dẫn kế hoạch tổng thể của thành phố Nagoya năm 2023

Sách hướng dẫn kế hoạch tổng thể của thành phố Nagoya năm 2023

■Thông tin đời sống ở thành phố Nagoya

Cung cấp những thông tin cần thiết để sống ở thành phố Nagoya, trên trang web của "Trung tâm Quốc tế Nagoya".

Nagoya International Center

phiên dịch qua điện thoại video

Adobe Reader の入手(別ウィンドウで開く)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く