Itaas na Pahina

Mga Dapat Tandaan sa Panahon ng Kalamidad (Lindol)

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-12-18

Mga Dapat Tandaan sa Panahon ng Kalamidad (Lindol)

1 Maging maingat kung sakaling lumindol

2 Maging maingat sa paglikas

3 Mangolekta ng mga impormasyon tungkol sa kalamidad.

4 Maghanda ng mga bagay na dapat dalhin sa paglikas sa panahon ng kalamidad at ipunin sa isang bag at ilagay sa lugar na madaling mailabas.

5 Ang mga kasangkapan sa bahay tulad ng telebisyon at iba pang mga kagamitan ay sikapin nating huwag matumba o malaglag kapag lumindol. Huwag maglagay ng malalaking kagamitan sa loob ng silid tulugan.

  • Mga Dapat Tandaan sa Panahon ng Kalamidad (Lindol)
  • Mga Dapat Tandaan sa Panahon ng Kalamidad (Lindol)

Mga Dapat Tandaan sa Panahon ng Kalamidad (Lindol)