Itaas na Pahina

App ng Pag-recycle at Paghihiwalay ng Mga Basura「さんあーる(3R)」Magagamit na Ngayon

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2016-07-22

Tungkol sa Pag-recycle at Paghihiwalay ng mga Basura

Ito ay aplikasyon sa Smartphone kung saan makakahanap ng kung paano mahihiwalay ang mga pang-recycle at mga basura, at makakatanggap ng mga notipikasyon tungkol sa mga araw ng pangongolekta ng basura. Subukan ninyo ang App na ito.

※Buksan ang application, ang wikang gamit ng smartphone ay awtomatikong magse-set.

Tungkol sa Pag-recycle at Paghihiwalay ng mga Basura

Nilalaman

Hahanaping kategorya

Hanapin ang salitang “Recycle”, pangalan ng basura at paano ito paghihiwalayin.

Hahanaping kategorya

Gabay ng mga maaaring i-recycle at paghihiwalay ng mga basura

Pagkumpirma ng mga importanteng at iingatang mga bagay kung paano ihiwalay ang mga basura at kailan ilalabas ang recycle at basura.

Gabay ng mga maaaring i-recycle at paghihiwalay ng mga basura

Kalendaryo ng pagkolekta ng basura

・Ikumpirma ang araw ng pagkolekta ng mga basura sa kalendaryo matapos i-rehistro kung saan kayo nakatira.

・May “alarm” upang ipaalam sa inyo ang araw ng pag-kolekta.

Kalendaryo ng pagkolekta ng basura

Impormasyon

Maaring makumpirma ang mga impormasyon tungkol sa mga recycle at basura.

Paano i-download ang App

Ito ay maaaring i-download mula sa App store o Google Play

Para sa mga gumagamit ng iPhone

Para sa mga gumagamit ng Android

Akmang Aparato

Smartphones

※iOS (version 7.1 pataas) at Android (version 4.2 pataas)

Presyo ng App

Libre (*may bayad ang mga Data)

Paunang Set-up

  • Piliin ang inyong Address sa ayos, unahin ilagay ang prepektura.
  • Pindutin ang “Ok” matapos i-kumpirma ang inyong address.

Pampleto ng pagpapakilala ng App ng Recycles at Paghihiwalay ng Basura

Maaaring i-download sa App ang pampleto ng pagpapakilala tungkol sa Recycle at paghihiwalay ng mga basura.
Larawan ng  Pampleto ng pagpapakilala ng App ng Recycles at Paghihiwalay ng Basura

Pampleto ng pagpapakilala ng App ng Recycles at Paghihiwalay ng Basura