Itaas na Pahina

Pagpapatupad sa buong bansa ng Sensus (National Census) and Statistics

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2015-09-29

Pagpapatupad sa buong bansa ng Sensus (National Census) and Statistics

Oktubre 1 ng kasalukuyang taon ay sabay sabay gaganapin ang Sensus (National Census) and Statistics. Walang kinalaman ang nasyonalidad o certificate of residence, lahat ng mga residente sa Japan ay sakop ng Statistics Survey, ang resulta ng survey ay mga pangunahing data upang makatulong sa ibat ibang larangan ng buhay.

  Mayroong Ingles at Nihonggo wika para sa internet survey ID na ipapamahagi sa Septiyembre 10. Sa mga taong hindi naka sagot sa internet ay mapapamahagian ng survey paper sa Septiyembre 26 upang mapunan ito. Mayroong inihandang survey paper na nakasalin sa 27 wika para dito, makipag-ugnayan sa surveyor o sa city hall. Ang mga sumagot sa mga katanungan ng survey, ilagay sa mailing submission envelop at ihulog sa Post Office hanggang Oktubre 7. Kung nais idirekta ang pagsusumite ng survey ipagbigay alam lamang sa surveyor at ito ay kukunin.

 Pag-iingatan ng Statistics Act ang lahat ng nakasulat sa survey na ito at hindi gagamitin sa anu mang layunin. Ang mga nilalaman ng mga kwestyunaryo ay nakasaad ang mga kinakailangan sa pag-uulat na isinumite sa pamamagitan ng Statistics Act. Kinalulugod naming ang inyung pag bigay oras at kooperasyon maraming salamat po.

Makipag-ugnayan sa General Affairs Bureau of Statistics Division (Somukyoku Tokei-ka)(Tel. no.052-972-2255, FAX 052- 972-4114), Ward office Affairs Division Statistics Election clerk (Makipag unay sa ibat ibang nalalapit na Kuyakusho Somu-ka Tokei Senkyo-gakari)