Itaas na Pahina

Para Mapigilan ang Pagkakalat ng Basura Sanhi ng mga Uwak

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2015-10-05

Para Mapigilan ang Pagkakalat ng Basura Sanhi ng mga Uwak


1 Bawasan ang “nama gomi” o mga basura mula sa mga tirang pagkain.

Hangga’t maaari bawasan ang basura kapag nagluluto. Huwag din magtira ng pagkain upang mabawasan ang basura.

2 Gumamit ng “guard net”

Gumamit ng “guard net” upang hindi ma-abot at maikalat ng mga uwak ang mga basura.

※Panatilihin na natatakluban ng “guard net” ang mga basura, at lagyan ng pampabigat ang mga gilid nito.

3 Balutin ang “nama gomi” bago ito itapon.

Pagsama-samahin sa isang lalagyan ang mga pinagkainan at iba pa, at balutin ito ng dyaryo o paper bag. Importanteng hindi makita ang nilalaman ng garbage bag bago ito itapon sa labas.

※Ang “nama gomi” lamang ang kailangang balutin.


Hinihiling ang kooperasyon ng bawa’t-isa upang maiwasan ang pagkakalat ng basura sanhi ng mga uwak.