Itaas na Pahina

Gabay para sa paglalagay ng Multi-Lingual Information Corner at interpreter sa Naka Ward Office

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2015-07-09

Magpapatong po sa 2nd floor ng Naka Ward Office ng mga flyers sa wikang banyaga!

Multi-lingual Information Corner

Nakapatong po sa Multi-lingual Information Corner ng Naka Ward Office sa 2nd floor ang mga flyers na patungkol sa pagkaklasipika ng basura at impormasyon sa disaster prevention, gabay sa mga kaganapan at mga impormasyon na magagamit sa pamumuhay bilang residenteng dayuhan. Ipinapakiusap po na dumalaw sila isang beses.

Gabay para sa paglalagay ng interpretasyon sa mga wikang Chinese at Filipino sa Naka Ward Office

Sa Naka Ward Office, para sa mga naninirahang dayuhang residente sa loob ng ward, ay magkakaroon po ng pagsasalin sa wikang Chinese at Filipino. Sila ay magsasalin o magta-translate sa counter at tutulong sa mga prosesong ipinapaganap sa nasabing lugar. Ipinapakiusap ho na gamitin nila ito.

Tungkol sa Pagsasalin sa Wikang Chinese

Araw at Oras

Tuwing Miyerkules  9 am - 5 pm

Lugar

Health Insurance & Pension Division (Ward Office 2nd Floor)

Page sa wikang Chinese

Ang mga nilalaman ng page na ito ay maaaring mabasa sa wikang Chinese. Upang makita ang page sa wikang Chinese, i-click lamang po ang susunod na link: Link sa page sa wikang Chinese

Tungkol sa Pagsasalin sa Wikang Filipino

Araw at Oras

Tuwing Martes 1 pm - 5pm

Lugar

Public & Child Welfare Division (Ward Office 4th Floor)