Itaas na Pahina

Panukala ng pagpapatupad ng Nagoya Multicultural Coexistence Promotion Plan

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2013-02-22

Panukala ng pagpapatupad ng Nagoya Multicultural Coexistence Promotion Plan

Na-dodownload dito ang punong ulat (wikang Hapon lamang) at halaw ng panukala ng pagpapatupad ng Nagoya Multicultural Coexistence Promotion Plan.

Halaw (wikang Hapon)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く