Itaas na Pahina

Pagbabawal ng pagkuha ng mga maiiresaikel na papel

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2013-03-14

Pagbabawal ng pagkuha ng mga maiiresaikel na papel

    Sa lungsod ng Nagoya, ang mga papel kagaya ng pahayagan, magasin, at karton o kardbord ay kokolektahin na sa pamamagitan ng mga gawain ng mga residente ng pamayanan. Ang malilikom mula sa koleksyon ng mga gawaing ito ay importanteng pinagkukunan para sa mga iba pang aktibidad ng pamayanan kagaya ng mga pista.

    Nitong mga nakaraang araw, ang pagtatanggal ng mga papel na maaaring mairesaikel ng mga ika 3 partido na hindi naman opisyal na ahenteng nagreresaikel ay dumadami. Ang pagtatanggal ng mga papel na naireresaikel ay isang pagkilos na hindi pinahihintulutan at nakakasira sa mga gawain ng pamayanan na pangongolekta ng mga naireresaikel.

    At dahil dito, sa lungsod ng Nagoya, nagkaroon ng ordinansyang “Pagbabawal ng pagkuha ng maireresaikel na papel sa mga lugar-kolektahan sa lungsod ng Nagoya”. Ang mga magtatanggal ng naireresaikel na papel ay parurusahan sa pamamagitan ng pagbabayad ng halagang hanggang 50,000 Yen.

   Dahil sa ang pagkuha ng maireresaikel na papel ay kalimitang ginagawa sa gabi bago ang araw ng koleksyon, pinapayuhan na ilagay ninyo ang mga ito sa lugar-kolektahan sa umaga ng mismong araw ng koleksyon.

Buod ng “Ordinansyang pagbabawal ng pagkuha ng maireresaikel na papel sa mga lugar-kolektahan sa lungsod ng Nagoya”

・Ipinagbabawal na ang pangongolekta ng mga ika 3 partido ng naireresaikel na papel at ang paghahakot nito.

・Ang lungsod ng Nagoya ay magbibigay ng mga babala at utos para sa mga lalabag upang hindi tanggalin ang mga bagay na ito.

・Ang mga pangalan ng mga lumabag sa ordinansa ay ilalathala at mumultahan.