Itaas na Pahina

Impormasyon sa Paglikas

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2019-12-10

Ano ang Pagkakaiba ng Impormasyon Sa Paghahanda sa Paglikas ・Tagubilin sa Paglisan at Direktiba ng Paglisan.

Dahil sa malakas na pag-ulan mula sa malakas na unos ng signal no.15 mula Septiyembre 20 ay ipinahayag na ang direktiba ng paglikas ,at tagubilin sa paglikas sa 12 distrito sa loob ng lungsod at 165 na distrito ng paaralan. Ipapaliwanag ang kaibahan ng kahulugan ng mga salita na may kinalaman sa paglikas, at gagamiting halimbawa ang pag-apaw ng ilog.

 Impormasyon sa Paghanda at Paglikas (Hinan Junbi Joho)

Ipinapahiwatig ang ipinasok na impormasyon sa isyu ng paunang 「direktibang paglikas」sa nakikinitang paglitaw ng kalamidad.

・  Ang mga matatanda at mga taong may mga kapansanan ay ipinapakiusapang mag-kusang loob na sa paglikas.

・  Ipinapakiusap na kumuha na ng impormasyon tungkol sa magiging lagay ng panahon at kalamidad mula sa telebisyon at radyo.

 

 

Tagubilin sa Paglikas (Hinan Kankoku)

Ipapahayag ang paninigurado sa paglikas dahil sa pangamba ng pagkakaroon ng kalamidad.

 ・Bilang sagot sa delikadong kondisyon, ipinapakiusap ang paglikas sa masmataas na palapag ng inyong tahanan o di kaya ay ang paglikas sa mga evacuation center.

 

 

Direktiba ng Paglikas (Hinan Shiji)

Ipinapahayag ito para sa paglikas dahil sa pagbibigay ng importansya sa mga maaaring maganap na panganib mula sa kalamidad at dahil sa pagtaas ng panganib na maaaring idulot sa buhay ng isang tao.

 ・Ipinapakiusap ang paglikas sa lugar na hindi gaanong mapanganib.

 ・Kung wala ng oras ay lumikas muna sa ika 4 na palapag sa itaas ng isang gusaling gawa sa kongkretong bakal.