Itaas na Pahina

Pagbawas ng Basura sa Nagoya・Gabay sa Pagresiklo (Recycle)

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2018-07-03
Ang mga basura at resources ay kailangang ilabas bago mag-8:00 A.M. (7:00 A.M. sa kaso ng Naka-Ku) sa itinakdang lugar at araw ng koleksiyon. Isinasagawa rin ang koleksiyon sa piyesta opisyal.

Pagbawas ng Basura sa Nagoya・Gabay sa Pagresiklo (Recycle)