Itaas na Pahina

Gabay sa pagbubukod ng mga basura at resources sa Nagoya

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-11-29
Ang mga basura at resources ay kailangang ilabas bago mag-8:00 A.M. (7:00 A.M. sa kaso ng Naka-Ku) sa itinakdang lugar at araw ng koleksiyon. Isinasagawa rin ang koleksiyon sa piyesta opisyal.

Gabay sa pagbubukod ng mga basura at resources sa Nagoya