Itaas na Pahina

Kokumin Hogo: Proteksyon para sa mga mamamayan

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Ang Kokumin Hogo

Minimithi ng proyektong “Kokumin Hogo” na magsasaad ng mga panukala ukol sa kung ano ang dapat gawin ng bawat isa upang maipagtaggol ang sarili kung sakaling may mangyaring di pangkaraniwan, tulad ng isang terror attack, o isang military attack, sa loob ng bansang Hapon.  Makikipagtulungan ang bansa, ang bawat mga pampublikong institusyon, at iba pang mga ahensya upang makalisan at ma-rescue ang mga buhay, at kayamanan ng bawat isa.

Sa pagkapatalastas ng babala o notice para sa pag-lisan

(1) Kung sakaling ang babala ay inihatid sa pamamagitan ng tunog ng sirena, at iba pa

Buksan agad ang inyong mga TV at radio upang makakuha ng impormasyon sa nagyayari.

(2) Kung sakaling ang babala ay inihatid sa pamamagitan ng patalastas na impormasyon ukol sa paglisan

1. Kung kailangang lumisan sa loob ng bahay/ gusali

a) Kung nasa loob ng bahay kayo, agad-agarang isara ang pintuan, at huwag kayong lumabas hanggat makatanggap kayo ng panukala rito.

b) Kung nasa labas kayo ng bahay, lumikas sa pinaka malapit na matibay na gusali o underground arcade.

2. Kung pupunta sa mga pook-likasan sa loob ng siyudad

Pumunta sa mga evacuation center ayon sa mga patakaran na itinalaga ng Lungsod ng Nagoya.

3. Kung pupunta sa mga pook-likasan sa labas ng Nagoya

Pumunta sa mga evacuation center gamit ang train o bus ayon sa patakaran ng Lungsod ng Nagoya.

4. Ukol sa paggamit ng kotse

Huwag po ninyong gamitin ang inyong mga sasakyan. Gamitin ang mga tren, bus, atbp. mga pampublikong sasakyan. Lumisan sa mga evacuation center ayon sa mga patakaran na itinalaga ng Lungsod ng Nagoya.

Ukol sa paghahanda

  1. Mga bagay na pangkaraniwang dapat ihanda: (Pagkain. Tubig, mga alahas at iba pang valuables, radio, flash light atbp.)
  2. Pag-desisyunan ninyong mag-anak kung papaano kayong makiki-pagkontak sa isa’t-isa kung sakali man mangyaring isang malaking sakuna, atbp.