Itaas na Pahina

Lugar para sa pag-“recycle” ng papel.

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Lugar para sa pag-“recycle” ng papel

Ang grupong “Aichi-ken Koshi Kyodokumiai” ay magkakaroon ng Used Paper Recycling Center. Sapagkat bukas rin ang mga lugar na ito tuwing Sabado at Linggo, maaari ninyong dalhin ang inyong mga recyclable dito kung wala kayong oras sa normal na work week.

Para sa mga katanungan

Aichi Ken Koshi (lumang papel) Cooperative TEL 533–2371 FAX 533–2372

Mga kinokolektang recyclable na basura

Mga peryodiko, magasin, card board, mga tetrapack, at mga lumang damit
Lugar para sa pag-“recycle” ng papel (1 ng Abril, 2016: 26 lugar)

Distrito

Lugar / Address (TEL Telepono)

Mga Araw / Oras

Chikusa

Ishikawa Material Chikusa Eigyousho

1–16, Tashiro-hondori (TEL 762–5261)

Ikalawang Sabado ng buwan

13:00~16:00

Higashi

Nagoya shigyo Nagoya Eigyousho

17–20, Izumi 1-chome (TEL 961–9151)

Ikalawa, Ikatlo at Ikaapat na Sabado ng buwan

8:00~12:00

Kita

Nagoya Hokusei Shoji

1–29, Hirate-cho (TEL 915–2814)

Bawat Sabado, tuwing ika-8 ng buwan

9:00~16:00

Fukudasansho Meihoku Eigyosho

2-36 Tujimachi (TEL910-1811)

Bawat Sabado’t Linggo, tuwing ika-8 ng buwan

9:00~12:00

Nishi

Daiei Shigyo (main branch)

12–3, Josai 5-chome (TEL 531–2478)

Bawat Sabado, tuwing ika-8 ng buwan

9:00~12:00

Tokai Shigen

156, Kimae-cho (TEL 503–1526)

Bawat Sabado’t Linggo, tuwing ika-8 ng buwan

9:00~17:00

Remaking (Nagoya Kita Eigyosho)

341, Sunahara-cho (TEL 502–2588)

Ikalawa at ikaapat na Sabado ng bawat buwan

13:00~16:00

Nakamura

Ota Shoten (main branch)

2–12, Kogane-dori (TEL 452–0338)

Unang Sabado, tuwing ika-8 ng buwan

13:00~16:00

Mizutani Seishi Genryo (main branch)

16–19, Juo-cho (TEL 471–1670)

Ikalawa at ikaapat na Linggo ng bawat buwan

9:00~12:00

Tuwing ikawalong araw ng buwan

8:00~16:00

Showa

Fujikawashigyo Nagoya shiten

11–25, Fukue 2-chome (TEL 882–0157)

Bawat Sabado, tuwing ika-8 ng buwan

9:00~16:00

Nakagawa

Fukuda Sansho, Fukufune Eigyousho

1–1–2, Fukufune-cho (TEL 353–3121)

Bawat araw ng Linggo

15:00~17:00

Miyazaki Nakagawa Recycle Center

1–1, Higashi Amagatsuka Senonji
Tomita-cho (TEL 439–5411)

Bawat Sabado

13:00~16:00

Bawat Linggo, tuwing ika-8 ng buwan

9:00~12:00

Minato

Ishikawa Material Minato Recycle Center

3–1–2 Tsukisan-cho (TEL 659–1911)

Bawat Linggo

13:00~16:00

Miyazaki Konan Eigyosho

10, Juichiya 2-chome (TEL 383–6201)

Una at ikalawang Linggo at tuwing ika-8 ng buwan

9:00~12:00

Ika-8 araw ng bawat buwan ngunit kung ito lamang ay matatapat sa Sabado.

9:00~12:00 13:00~16:00

Bawat Sabado

13:00~16:00

Meiko Miyazaki

2–6, Shoho-cho (TEL 382–7815)

Ikatlo at Ikaapat na Linggo, tuwing ika-8 ng buwan

9:00~12:00

Ika-8 araw ng bawat buwan ngunit kung ito lamang ay matatapat sa Sabado.9:00~12:00 13:00~16:00

Bawat Sabado

13:00~16:00

Fukudasansho Fujimae Eigyosho

2-201-1 Fujimae (TEL309-5477)

Bawat Sabado’t Linggo

9:00~12:00

Minami

Onosei (main branch)

2–31–1, Yajie-cho (TEL 613–1221)

Bawat Sabado’t Linggo

13:00~16:00

Fukudasansho Meisei Eigyosho

2–16–2, Chikama-dori (TEL 811–5181)

Bawat Sabado’t Linggo

13:00~16:00

Remaking Nagoya Minami Eigyosho

6–16-1, Motoshio-cho (TEL 612–1470)

Ikalawang Sabado ng buwan

9:00~15:00

Moriyama

Ishikawa Material Moriyama Eigyousho

2–3–20, Naeshiro (TEL 797–8801)

Ikalawang Linggo ng buwan

13:00~16:00

ECO Kaneko

273, Nishigawara-cho (TEL 792–3038)

Unang Sabado ng buwan

9:00~12:00

Taikoshoji

3–5, Otai (TEL 794–1110)

Bawat Sabado, Ika-apat na Linggo ng bawat buwan at tuwing ika-8 ng buwan

9:00~16:00

 

 

 

Midori

 

 

 

 

 

Ishikawa Material Narumi Eigyosho

131–11, Narumi, Akatsuka

(TEL 891–2729)

Bawat Linggo

13:00~16:00

Yamajyu (main branch)

69–6, Odaka, Higashimasachi

(TEL 621–2072)

Ikalawang Sabado ng buwan

13:00~15:00

Tuwing ika-walong araw ng buwan

10:00~12:00 13:00~16:00

Yamajyu Midori koshi Center

45–2, Odaka, Okunakamichi

(TEL 622–5531)

Ikalawang Sabado ng buwan

13:00~15:00

Meito

Hasegawa Shoji

1728, Kosaka (TEL 773–9650)

Una at ikatlong Linggo ng bawat buwan

9:00~16:00