Itaas na Pahina

Mga Recycling Station:

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Mga Recycling Station

Halina’t i-recycle ang ating mga basura! Ang mga sumusunod na 62 pook-imbakan ng mga basurang “recyclable” ay regular na tumatanggap ng iba’tibang uri ng basurang recyclable. Makipagsangguni lamang sa Recycling Station na pinakamalapit sa inyong lugar.

Mga Katanungan

Para sa iba pang impormasyon makipag-ugnayan sa Tanggapan ng Pangkalikasan-Sangay ng Pagbabawas ng Basura sa bilang na

TEL (052) 972–2398, o FAX (052) 972–4133

Mga Recyclable

Peryodiko, magasin, cardboard, tetrapack (※1), bote, lata, lumang damit, mga nabe at pakuluan ng tubig (※2)

※1  Tetrapack: Mga pinaglagyan ng inumin, at walang aluminum layer sa loob nito

※2  Mga nabe, pakuluan, frying pan at iba pang lutuan na yari sa bakal

Mga “Re-use” Station

Sa ilan sa mga mga Recycling Station na nakalista sa ibaba, maaari kayong makipag palit ng mga lumang damit, ceramic na plato, mga nabe, kaldero, at libro sa mga “Reuse Station” dito.
Mga Recycling Station (1 ng Abril, 2016: 62 na istasyon))

Distrito

Lugar / Address

Mga araw / Oras ng tanggapan

Chikusa

Tachi Motokoi (sa mismong tindahan)

27, Imaike 2-chome

Pangalawa at pang-apat na Martes

10:00~12:00 13:00~14:00

Aeon Town Chikusa (parking area sa harap ng Max Value)

16–13, Chikusa 2-chome

Una at pangatlong Huwebes

10:00~12:00 13:00~14:00

Apita Chiyodabashi branch (parking area sa timog)

1–1, Chiyoda-bashi 2-chome

Bawat Biyernes

10:00~12:00 13:00~14:00

Yamanaka Asty branch (parking area No.2)

1–32, Kyomei 1-chome

Una at pangatlong Sabado

10:00~12:00 13:00~14:00

Nafco Tomida Haruoka branch (bicycle parking area)

7–45, Haruoka-tori

Bawat Biyernes

10:00~14:00

Higashi

Aeon Mall Nagoya DomeMae (patag na paradahan sa harap ng Aeon Bike)

102–3, Yada Minami 4-chome

Pangalawa at pang-apat na Huwebes

10:00~12:00 13:00~14:00

 

Kita

Piago Ajima branch (bahaging silangan ng parking area sa harap ng tindahan)

606, Kusunoki 3-chome

Bawat Huwebes

10:00~12:00 13:00~14:00

 

OZMALL Ozone Shopping St. (sa loob ng mga pamilihan)

10–6, Ozone 2-chome

Una at pangatlong Biyernes

10:00~12:00 13:00~14:00

Valor Koonji branch (parking area)

1–47–1, Mizukusa-cho

Una at pangatlong Martes

10:00~12:00 13:00~14:00

EQ Vo! Tsujicho branch (parking area sa harap ng tindahan)

1-37, Tsuji-cho

Bawat Sabado

10:00~12:00 13:00~14:00

Nishi

Yoshizuya Nagoya Meisei branch (bahaging silangan ng parking area sa baba)

33–8, Meisei 2-chome

Pangalawa at pang-apat na Lunes

10:00~12:00 13:00~14:00

Yamanaka Otai branch (paraking area sa baba)

50, Kamiotai 1-chome

Pangalawa at pang-apat na Lunes

10:00~12:00 13:00~14:00

Nakamura

Pare Marche’ Nakamura branch (sa palooban ng parking area sa timog-silangan)

1, Tsurugi-cho

Pangalawa at pang-apat na Huwebes

10:00~12:00 13:00~14:00

Yamanaka Hatta Frante-kan (bahaging timog ng parking area sa baba)

1–1, Nishieda, Iwatsuka-cho

Una at pangatlong Miyerkules

10:00~12:00 13:00~14:00

Piago Nakamura Store (May Bicycle Parking sa harap ng Tindahan)

27 Daimon-cho

Pangalawa at pang-apat na Lunes

10:00~12:00 13:00~14:00

Naka

Max Valu Chiyoda branch (bicycle parking area)

13–1, Chiyoda 4-chome

Bawat Martes

10:00~14:00

Higashi Betsuin (pasukan at parking area sa silangan) 

※Mag ingat lang sa oras

8–55, Tachibana 2-chome

 

Pangalawa at pang-apat na Martes

10:00~12:00 13:00~14:00

Una at pangatlong Huwebes

10:00~14:00

Showa

Seiyu Gokiso branch (parking area nasa kanluran ng gusali)

3–1, Shiotsuke-tori

Pangalawa at pang-apat na Miyerkules

10:00~12:00 13:00~14:00

Meitere Yagoto Housing (parking area)

16, Yagoto-hommachi

Pangalawa at pang-apat na Miyerkules

10:00~12:00 13:00~14:00

Shanpia Port (bahaging kanluran ng parking area)

6–24, Shirakane 3-chome

Bawat Miyerkules

10:00~14:00

Mizuho

Valor Mizuho branch (parking area)

5–2 Mameda-cho

Una at pangatlong Martes

10:00~12:00 13:00~14:00

Atsuta

Aeon Mall Atsuta (hilaga-kanluran bahagi ng parking area)

2–11, Mutsuno 1-chome

 

Bawat Martes

10:00~14:00

Pangalawa at pang-apat na Huwebes

10:00~14:00

Ecology Center Re☆Souko Atsuta (Permanenteng recycle station)

2–19–16 Hachiban

Bawat Lunes, Miyerkules, Huwebes,

Biyernes, Sabado at Linggo

10:00~17:00

Nakagawa

The Challenge House Taihei Doori (parking area sa tabi ng Taihei doori)

3–28, Yatsuya-cho

Una at pangatlong Huwebes

10:00~12:00 13:00~14:00

  • Ang mga oras ng paglilingkod ay maaaring mahinto kung araw ng pista opisyal, malakas na pag-ulan o pagbaha, o malakas na pagbuhos ng niyebe.
  • Subalit itutuloy ang pag-kolekta ng basura anuman ang lagay ng panahon, sa oras na maipatalastas ang emergency warning (katulad ng babala ukol sa bagyo, baha, niyebe atbp.), ititigil ang nasabing pagkolekta ng basura.