Itaas na Pahina

Pagtatapon ng mga Pangunahing Recyclable na Basura

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Pagtatapon ng mga Pangunahing Recyclable na Basura

Pagtatapon ng mga Pangunahing Recyclable na Basura

Uri ng Recyclable

Halimbawa

Paraan ng Pagtapon

Saan itatapon

Mga PET bottle

 

Inumin, sake, mirin, toyo, pampalasa, suka at iba pang PET bottle na may tatak na PET sa label.

・Alisin ang lahat ng mga takip at itapon ang mga lalagyan ng plastic at ang mga pakete

・Tanggalin ang takip.

・Hugasan ang loob.

・Huwag ilagay sa supot kundi direktang ilagay sa collection box.

Ilagay sa collection box na nakatalaga sa mga supermarket, convenience store sa lungsod o sa pampublikong institusyon tulad ng ward office, environmental works office at iba pa.

Mga Tetrapack

 

Ginamit sa inumin, at walang nakadikit na aluminum foil sa loob

・Hugasan ang loob, at gupitin nang pabuklat.

・Huwag ilagay sa supot kundi direktang ilagay sa collection box.

Ilagay sa collection box na nakatalaga sa mga supermarket, sa lungsod o sa pampublikong institusyon tulad ng ward office, environmental works office at iba pa.

Maliit na aparatong de-koryente

Maliit na produktong de-koryente na hindi lampas sa sukat na 15cm taas x 40 cm haba x 25 cm lawak (PC, cellphone, digital camera, video camera, game, digital audio player at iba pa)

・Burahin muna ang data sa bagay na naglalaman ng impormasyong personal bago ito itapon.

・Hindi na makukuha kapag ipinasok sa lalagyan. I-check nang mabuti bago itapon.

・Huwag ilagay sa supot kundi direktang ilagay sa collection box.

Ilagay sa collection box na nakatalaga sa mga hypermarket sa lungsod, sa ward office at iba pa. (Nakasulat sa ibaba ang listahan ng lugar para sa pagkolekta)

Mantikang panluto

Salad oil, rapeseed oil at iba pang vegetable oil

・Isalin sa 500 ml PET bottle pagkatapos palamigin at dalhin sa tindahang nakikipagtulungan sa pagkolekta.

Dalhin sa supermarket (tindahang nakikipagtulungan sa pagkolekta) sa lungsod. Sa patakaran, isinasagawa sa service counter ng bawat tindahan ang pagkolekta. (Nakasulat sa ibaba ang listahan ng lugar para sa pagkolekta)

Mga PET bottle

Mga PET bottle

Mga Tetrapack, o mga lalagyang gawa sa papel.

Larawan ng Mga Tetrapack, o mga lalagyang gawa sa papel.

Listahan ng Lugar para sa Pagkolekta ng Maliit na Aparatong De-koryente (1 ng Abril, 2016)

Listahan ng Lugar para sa Pagkolekta ng Maliit na Aparatong De-koryente (1 ng Abril, 2016)

Ward

Pangalan ng Institusyon

Chikusa

Apita Chiyoda-bashi, Chikusa Ward Office

Higashi

Aeon Nagoya Dome-mae, Higashi Ward Office

Kita

Apita Nagoya-kita, Matsuyadenki Kamiiida Aeon, Kita Ward Office, Kusunoki Branch Office

Nishi

Yoshizuya Nagoya Meisei, Nishi Ward Office, Yamada Branch Office

Nakamura

Kahma Home Center Nagoya Ōgon, Kahma Home Center Hatta, Matsuya Denki Nakamura, Nakamura Ward Office

Naka

Top Camera Nagoya, Naka Ward Office

Shōwa

Aeon Yagoto, Shōwa Ward Office

Mizuho

Cainz Home Nagoya Horita, Mizuho Ward Office

Atsuta

Aeon Atsuta, Kahma 21 Atsuta, Atsuta Ward Office

Nakagawa

Kahma Home Center Sennonji, Kahma Center Nakagawa Tomida, Matsuya Denki Yaguma, Yoshizuya Taihei-tōri, Nakagawa Ward Office, Tomida Branch Office

Minato

Apita Tōkai-dōri, Aeon Nagoya Chaya, Aeon Nagoya Minato, Aeon Nanyō, Cainz Home Nagoya Minato, Port Walk Minato Apita Minato, Minato Ward Office, Nanyō Branch Office

Minami

Apita Nagoya-minami, Aeon Aratamabashi, Kahma Home Center Motoshio, MinamiWard Office

Moriyama

Apita Shinmoriyama, Aeon moriyama, Cainz Nagoya Moriyama, Moriyama Ward Office, Shidami Branch Office

Midori

Apita Narumi, Apita Midori, Aeon Ōdaka, Cainz Nagoya Odaka Interchange, Midori Ward Office, Tokushige Branch Office

Meitō

Matsuya Denki Inokoishi, Meitō Ward Office

Tempaku

Matsuya Denki Hirabari, Tempaku Ward Office

* Ayon sa business (open) hours ng bawat institusyon ang oras ng pagkolekta.

Listahan ng Lugar para sa Pagkolekta ng Mantikang Panluto (1 ng Mayo, 2016)

Listahan ng Lugar para sa Pagkolekta ng Mantikang Panluto (1 ng Mayo, 2016)

Ward

Pangalan ng Institusyon

Chikusa

Apita Chiyoda-bashi, Kakuōzan Frante, Pare Marché Ikeshita, Fujimidai Frante, Max Valu Imaike, Max Valu Jiyūgaoka, Max Valu Grand Chikusa Wakamiya Ōdōri, MaxValu Motoyama, Yamanaka Asty

Higashi

Aeon Nagoya Dome-mae, Max Valu Sunadahashi, Max Valu Daikan, Max Valu Tokugawa Meirin, Yamanaka Ōzone

Kita

Max Valu Ajima, Max Valu Hato-oka, Max Valu Wakabadōri, Yamanaka Shimizu

Nishi

Heiwadō Nakaotai, Max Valu Grand Meisei, Yamanaka Shōnaidōri, Yoshizuya Nagoya Meisei

Nakamura

Pare Marché Nakamura, Max Valu Taikō, Yamanaka Inabachi, Yamanaka Noritake, Yamanaka Hatta Frante

Naka

Max Valu Chiyoda, Yamanaka Tsurumai, Yamanaka Matsubara

Shōwa

Aeon Yagoto, Max Valu Kawahara, Max Valu Gokiso, Yamanaka Yasuda

Mizuho

Pare Marché Horita, Piago La: Foods Core Sakurayama, Max Valu Express Mizuho-dōri, Yamanaka Mizuho

Atsuta

Aeon Atsuta, Pare Marché Jingū, MaxValu Chitose

Nakagawa

Heiwadō Hōsei, Max Valu Shinoharabashi-higashi, Max Valu Shōwabashi-dōri, Max Valu Fukufune, Yamanaka Shin-nakajima Frante, Yoshizuya Taihei-tōri

Minato

Apita Minato, The Challenge House Kiba, Max Valu Minatojūban

Minami

Apita Nagoya-minami, Aeon Aratamabashi, Max Valu Express Kasadera, Yamanaka Shibata

Moriyama

Apita Shin-moriyama, Aeon Moriyama, Okuwa Nagoya Moriyama, Frante Shikenya, Piago Moriyama

Midori

Apita Narumi, Apita Midori, Aeon Ōdaka, Coop Aichi Ōdaka Inter, Piago Shimizuyama, Hills Walk Tokushige Gardens, Heiwadō Naru Park, MaxValu Naruko, Max Valu Arimatsu Ekimae, Yamanaka Shirotsuchi Frante

Meitō

Gokuraku Frante, Coop Aichi Kamiyashiro, Max Valu Issha, Max Valu Kanare

Tempaku

Piago Hirabari, MaxValu Express Tsuchihara, Yagoto Frante

* Ayon sa business hours ng bawat tindahan ang oras ng pagkolekta.