Itaas na Pahina

Sagisag, Puno, at Bulaklak ng Lungsod ng Nagoya

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2008-10-01

Sagisag (Logo) ng Lungsod

Larawan ng Sagisag (Logo) ng Lungsod

Noong 1907, napag-isipan na kailangan magkaroon ang Nagoya ng isang logo o sagisag. Pagkatapos kolektahin ang iba't-ibang disenyo mula sa iba't-ibang lugar, ang sagisag na makikita sa itaas ay inaprubahan ng Kapulungan ng Lungsod noong Oktubre ng nasabing taon. Ito ay unang ginamit na sagisag ng angkan ng Owari Tokugawa, tinatawag itong Maru ni Hachi no Ji o isang bilog kung saan napapaloob ang karakter ng kanji ng bilang walo.

Panlungsod na Puno: Puno ng Alkampor

Larawan ng Panlungsod na Puno: Puno ng Alkampor

Ayon sa kuwestiyunaryong pinasagutan sa mga mamamayan ng lungsod noong Agosto 1972, ang puno ng alkampor ay ang napiling puno mula sa pitong punong pinagpipilian na kakatawan bilang panlungsod na puno. Isang malaking puno ng camphor ang tumutubo sa isang kilalang lugar sa Nagoya na bumubuo ng tanawin nito, ito rin ay iniisip na makabubuti sa proyektong pagsasaluntian ng Nagoya, kaya’t ito ay napiling bilang Panlungsod na Puno.

Panlungsod na Bulaklak: Lily

Larawan ng Panlungsod na Bulaklak: Lily

Ang lily ay napili bilang Panlungsod na Bulaklak noong Abril 1950. Bilang isa sa mga gawain sa pagdiriwang ng Luntiang Linggo noong buwang ito, napili ang lily sa pamamagitan ng isang kuwestiyunaryo sa mga mamamayan sa pangagasiwa ng isang kumpanya ng pahayagan. Pinili ito mula sa higit sa 100 na bulaklak gaya ng rosas, sakura, mansanilya, at karnasyon upang maging Panlungsod na Bulakalak.