Itaas na Pahina

Mga Samahang Pandaigdig

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Konsul-Heneral/Mga Konsulado sa Nagoya

Konsul-Heneral/Mga Konsulado sa Nagoya

Pangalan

Telepono

Pangalan

Telepono

Konsul-Heneral ng Republika ng Korea sa Nagoya

586–9221

Konsulado ng Canada sa Nagoya

972–0450

Konsul-Heneral ng Brazil sa Nagoya

222–1077

Konsul-Heneral ng Tsina sa Nagoya

932–1098

Konsulado ng Amerika sa Nagoya

581–4501

Konsul-Heneral ng Peru sa Nagoya

209–7851

Mga Iba pang Samahang Pandaigdig

Mga Iba pang Samahang Pandaigdig

Pangalan

Telepono

Pangalan

Telepono

United Nations Center for Regional Development

561–9377

State of West Virginia, USA Japan Office

953–9798

American Center Nagoya

581–8631

Korea Business Center, Nagoya

561–3936

Alliance Francaise Association France-Aichi

781–2822

Korea National Tourism Organization Nagoya Office

223–3211

Jiangsu Provincial International Exchange Centre

586–5669

VCA Nihon Jimusho (UK Department of Transportation)

683–8831