Itaas na Pahina

Mga Pasilidad Pampalakasan

Ang link sa Social media ay magbubukas sa bagong window

i-Print2017-03-06

Mga pampublikong pasilidad pampalakasan

Maaari kayong maglaro ng iba-iba’t uri ng sports sa mga pampublikong pasilidad pampalakasan.

Kailangan ninyong magpa-rehistro upang gamitin ang mga pasilidad na ito.Tumungo lamang sa Sports Information Center ng pasilidad na nais ninyong gamitin upang ilakad ito. Marami ring mga pasilidad kung saan maaari kayong magpa-rehistro sa pamamagitan ng Internet. Walang registration fee at membership fee sa mga lugar na ito.

Sports Information Center

Address: Minami-ku Higashi Matabe-cho 5-chome, 1–16.

TEL 614–7511 FAX 614–7515

Office hours: 9:00–17:00 Email: jyouhou-c@nespa.or.jp

Sarado: tuwing Lunes, Disyembre 29~Enero 3

Sports recreation information system

Mga Sports Center

Lugar

Pangalan ng Sports Center

Mga Pasilidad ng Sports Center na maaaring gamitin

Sarado

Telepono

Track No. 1

Track No. 2

Light exercise room

Kyudo practice hall

Heated swimming pool

Training room

Chikusa

Chikusa Sports Center

Archery practice hall

Biyernes

TEL 782–0700

Kanarebashi Pool

 

 

 

 

 

Lunes

TEL 773–5311

Higashi

Higashi Sports Center

Lunes

TEL 723–0411

Kita

Kita Sports Center

Biyernes

TEL 917–0501

Kurokawa Sports Training Center

 

 

 

 

May kasamang Sauna

Lunes

TEL 982–2770

Nishi

Biwajima Sports Center

Biyernes

TEL 532–4121

Yamada Nishi Pool

 

 

 

 

 

Lunes

TEL 503–5151

Nakamura

Nakamura Sports Center

Lunes

TEL 413–8021

Naka

Naka Sports Center

 

Lunes

TEL 232–2327

Showa

Showa Sports Center

 

Biyernes

TEL 733–6831

Atsuta

City Public Gymnasium

 

 

 

 

 

Lunes

TEL 872–6655

Nakagawa

Tsuyuhashi Sports Center

Track

Judo dojo, Kendo dojo

 

 

Biyernes

TEL 362–4411

Tomita Kita Pool

 

Gym

 

 

 

Lunes

TEL 431–8991

Minato

Inae Sports Center

 

Lunes

TEL 384–0300

Nanyo Pool

 

 

 

Biyernes

TEL 303–2015

Minami

Nippon Gaishi Sports Plaza

Track No. 2

Track No. 3 ☆

Player anteroom at Light exercise room

Archery practice hall, Kyudo dojo

Paalala No. 3

TEL 614–3111

Moriyama

Moriyama Sports Center

 

Biyernes

TEL 792-7066

Shidami Sports Land

Track

 

Conference room at Light exercise room

 

 

Lunes

TEL 736–3766

Midori

Midori Sports Center

Lunes

TEL 891–7775

Narumi Pool

 

 

 

 

 

Biyernes

TEL 891–9314

Meito

Meito Sports Center

 

Lunes

TEL 705–4948

Kamiyashiro Recreation Room

 

 

 

 

 

Lunes

TEL 771–0021

Tempaku

Tempaku Sports Center

Biyernes

TEL 806–0551

Paalala:

  1. Ang swimming pool at training room ay para sa individual use.
  2. May nakatakdang mga araw kung saan maaaring gamitin ang Track 2 at Archery Practice Hall. (Ginagamit rin ang mga venue na ito para sa mga kompetisyon, training ng mga grupo atbp.) Makipag-ugnayan lamang sa Sports Center na pupuntahan para siguraduhin kung bakante ang mga venue na ito.
  3. Makipagugnayan lamang sa Nihon Gaishi Sports Plaza upang tiyakin ang araw ng bakasyon nito.
  4. Maaaring pansamantalang i-sara ang mga Sports Center na nakalista sa itaas dahil sa konstruksyon at iba pang kadahilanan. Alamin ito sa Sports Center na nais ninyong puntahan.
Mga Tennis Court

Lugar

Pangalan ng Pasilidad

Pasilidad

Contact Number

Lawak ng pasilidad

(m2)

Bilang ng mga tennis
court

Oras ng Paggamit

Paggamit sa gabi (Nighter)

changing room

Karagdagang detalye

Umaga

Hapon

Kita

Meijo Tennis Court

17,662

15

☆15

 

TEL 912–3321

Mizuho

Paloma Mizuho Tennis Court

9,036

9

 

 

☆9

◎9

TEL 836–8210

Moriyama

Shidami Sportsland Tennis Court

98,000

14

 

 

◎14

TEL 736–3766

Paalala:

  1. Ang mga bilang na nakahablang sa ilalim ng “Nighter” sa itaas ay ang bilang ng mga pasilidad na maaaring paggamitan nito.
  2. Ang lawak na nakatala sa ilalim ng paksang “Shidami Sports Land” ay ang kabuuang lawak nito.

【Legends】

◎ Mga indoor tennis court na maaaring gamitin ano man ang lagay ng panahon

☆ May mga pasilidad na “Nighter” (Nagagamit ang Meijo Tennis Court mula Abril hanggang Oktubre at Nagagamit ang Paloma MizuhoTennis Court mula Marso hanggang Nobyembre)
Mga Palaruan ng Baseball

Lugar

Pangalan ng Pasilidad

Pasilidad

Contact Number

Lawak  ng pasilidad
(m2)

Bilang ng mga baseball
field

Oras ng Paggamit

Paggamit sa gabi (Nighter)

Changing room

Karagdagang detalye

Umaga

Hapon

Mizuho

Baseball park sa Paloma Mizuho

26,079

1

 

 

☆1

 

TEL 836–8200

Moriyama

Baseball park para sa mga bata sa Shidami Sports Land

17,985

2

 

 

 

 

TEL 736–3766

Paalala:
Ang mga bilang na nakahablang sa ilalim ng “Nighter” sa itaas ay ang bilang ng mga pasilidad na maaaring paggamitan nito.

【Legends】

☆ May mga pasilidad na “Nighter” (Magagamit lamang ito mula Abril hanggang Oktubre.)

Mga Palaruan ng Track and Field

Lugar

Pangalan ng Pasilidad

Pasilidad

Contact Number

Surface Area ng pasilidad

(m2)

Bilang ng mga palaruan

Oras ng Paggamit

Paggamit sa gabi (Nighter)

changing room

Karagdagang detalye

Umaga

Hapon

Mizuho

Mizuho Park Track and Field Grounds

33,387

1

400m Track

(Level 1 certification, All-weather)

TEL 836–8200

Mizuho Park Track and Field Grounds sa Hilaga

19,821

1

400m Track

(Level 3 certification, All-weather)

Recreation Space sa Mizuho Park

11,327

1

300m Track

Tanabe Athletic Field sa Mizuho Park

7,541

1

Pwede rin maglaro ng softball dito

Paalala:
Hindi maaaring magpareserba sa pamamagitan ng Sports Recreation Information system para sa mga palaruan sa Paloma Mizuho Istadyum,, Mizuho-Kita Park, at Recreation Space sa Mizuho Park. Makipag-ugnayan lamang po sa mga information counter ng mga nasabing lugar.
Mga Ball Park

Lugar

Pangalan ng Pasilidad

Pasilidad

Contact Number

Surface Area ng pasilidad
(m2)

Bilang ng mga pasilidad

Oras ng Paggamit

Karagdagang detalye

Umaga

Hapon

Mizuho

Rugby Field sa Mizuho Park

26,000

1

Magagamit ito sa gabi (Nighter) mula Abril hanggang Oktubre

TEL 836–8200

Practice field para sa Rugby sa Mizuho Park

2,400

1

Minato

Minato Soccer Field

36,722

1

Magagamit ito sa gabi (Nighter) mula Abril hanggang Oktubre

TEL 384–0550

Paalala:
Hindi maaaring magpareserba sa pamamagitan ng Sports Recreation Information system para sa Rugby Fireld sa Paloma Mizuho, Practice Field para sa Rugby sa Muzuho Park, at Minato Soccer Field. Makipag-ugnayan lamang po sa mga information counter ng mga nasabing lugar.
Mga Sumo Hall

Lugar

Pangalan ng Pasilidad

Pasilidad

Contact Number

Surface Area ng pasilidad
(m2)

Bilang ng mga pasilidad

Karagdagang detalye

Mizuho

Sumo Hall sa Mizuho Park

171

1

TEL 836–8200

Paalala:
Hindi maaaring magpareserba sa pamamagitan ng Sports Recreation Information system para dito. Makipag-ugnayan lamang po sa mga information counter ng mga nasabing lugar.

Mga parkeng may bayad

Sa ilan sa mga parke na matatagpuan sa loob ng Nagoya, kailangan ninyong magbayad upang maglaro ng baseball, tennis at iba pa.

Kailangan ninyong magparehistro sa lokal na construction office o information center ng parkeng pupuntahan upang gamitin ang mga pasilidad na ito. Maaari rin mag-rehistro sa pamamagitan ng internet. Walang registration fee at membership fee ito.
Mobile website http://www.net.city.nagoya.jp/sporec/m/(外部リンク)別ウィンドウ
PC website http://www.net.city.nagoya,jp/sporec/(外部リンク)別ウィンドウ


Park Information Center

Address: 1–166 Showa-ku Tsurumai 1-chome Tsurumai Park

TEL 732–4398 FAX 732–4330

Office hours: 9:00~12:00 13:00~16:45

Linggo 9: 00-12: 30

Sarado: Sabado, Pista Opisyal, Disyembre 29~Enero 3

Mga Palaruan ng Baseball

Lugar

Pangalan ng Parke

Pasilidad

Telepono

Lawka ng pasilidad
(m2)

Bilang ng Field

Oras ng Paggamit

Night Game

Changing room

 Remarks

Umaga

Hapon

Chikusa

Chikusa Park

7,500

1

 

 

 

 

Chikusa Doboku Jimusho

TEL 783–4111

Chayagasaka Park

8,000

1

 

 

 

 

Chiyoda bashi Ryokuchi

9,900

2

 

 

 

Higashi

Daiko Park

13,700

3

 

 

 

 

S(1)

Higashi Doboku Jimusho

TEL 933–1110

Kita

Shiga Park

5,000

1

△□

 

 

 

Kita Doboku Jimusho

TEL 912–6011

Kusunoki Park

8,000

1

△☆

 

 

Kita Araizeki Ryokuchi

17,800

2

△□

 

 

 

Meijo Park

13,800

2

△☆

 

 

Nishi

Shonai Park

11,400

2

 

 

S(1)

Nishi Doboku Jimusho

TEL 522–4911

Oshikiri Park

6,300

1

 

 

 

Shinpukuji Park

5,900

1

 

 

 

Jaike Park

7,500

1

 

 

Nishi Araizeki Ryokuchi

15,000

2

 

 

 

Nishihara Park

6,800

1

 

 

 

 

Shonaigawabashi Kita

8,200

2

 

 

S

Nakamura

Inabaji Park

6,400

1

 

 

 

 

 

Nakamura Doboku Jimusho

TEL 412–7302

Taishobashi Ryokuchi

10,600

2

 

 

 

Biwajimabashi Ryokuchi

9,100

1

 

 

 

Hibitsu Park

6,000

1

 

 

 

 

Showa

Tsuruma Park

6,100

1

D

 

Showa Doboku Jimusho

TEL 751–3401

Fukiage Park

8,300

1

 

D

 

Nakagawa

Matsuba Park

5,000

1

 

 

 

Nakagawa Doboku Jimusho

TEL 361–4611

Tsuyuhashi Park

3,500

1

 

 

S

Yatsuya Park

4,500

1

 

 

 

S

Mambaohashi Ryokuchi

5,000

1

 

 

 

Arako Park

5,900

1

 

 

 

Noda Park

4,600

1

 

 

Takabata Park

5,900

1

 

 

 

Minato

Kohoku Park

6,500

1

 

 

Minato Doboku Jimusho

TEL 661–2981

Koyo Park

4,800

1

 

 

S

Zennan Park

8,100

1

 

 

S

 Minato

Donko Park

7,800

1

 

 

 

Shinchayagawa Park

7,000

1

 

 

Inaei Park

57,000

6

○ (4)

●(2)

D

 

Minami

Yobitsugi Park

8,500

1

△☆

 

 

 

Dotoku Park

8,400

1

△□

 

 

 

Hosho Park

7,200

1

△☆

 

 

Tadamichi Park

6,400

1

△☆

 

 

Akatsubo Park

4,600

1

△□

 

 

S

Tango Park

6,000

1

 

 

 

Hakusui Park

9,400

1

△□

 

 

 

Moriyama

Shimoichiba Park

6,000

1

 

 

 

 

Moriyama Doboku Jimusho

TEL 793–5411

Omori Chuo Park

7,700

1

 

 

Matsukawabashi Ryokuchi

14,400

2

 

 

 

Kawada Park

6,000

1

 

 

 

Midori

Urasato Park

6,625

1

 

 

Midori Doboku Jimusho

TEL 625–4945

Niinomiike Park

9,000

1

 

 

 

Ubakoyama Chuo Park

7,700

1

 

 

 

 

 

Meito

Akegaoka Park

3,600

1

 

 

 

Meito Doboku Jimusho

TEL 701–9411

Hazama Park

3,600

1

 

 

 

 

S

Nishi issha Chuo Park

6,200

1

 

 

 

 

 

Tempaku

Nonami Park

7,500

1

 

 

 

 

Tempaku Doboku Jimusho

TEL 805–1320

Togasa Park

6,700

1

 

 

 

 

Horo Park

4,800

1

 

 

 

S

Paalala:

1. Ang mga telephone number na nakalista sa itaas ay para sa paggamit ng pasilidad.

Office hours: 9:00~12:00, 13:00~16:45

2. Hindi maaaring laruin ang larong “Hardball” sa lahat ng mga lugar na nakalista sa itaas.

3. Angnakalista sa bracket  ang bilang ng mga pasilidad.

4. Under renovation ang Oshikiri Park kaya hindi pa ito maaaring gamitin.

【Legend】

○  Maaaring gamitin.Ang paggamit sa gabi ay mula Abril at Oktubre lamang.

△ Maaaring gamitin maliban sa Linggo at public holidays.

☆ Maaaring lamang gamitin sa Marso

□  Maaring gamitin mula Abril hanggang Oktubre, at tuwing Marso.

● Maaaring gamitin ng buong taon.

D: May dressing room

Mga Tennis Court

Lugar

Pangalan ng Parke

Pasilidad

Telepono

Lawak ng pasilidad(m2)

Bilang ng Field

Oras ng Paggamit

Night Game

Changing room

Remarks

Umaga

Hapon

Chikusa

Chiyodabashi Ryokuchi

1,500

2

 

 

D

Chikusa Doboku Jimusho

TEL 783–4111

Chikusa Park

1,600

2

 

 

D

Higashi

Kigasaki Park

1,600

2

 

D

Higashi Doboku Jimusho

TEL 933–1110

Kita

Meijo Park

1,300

2

 

D

Kita Doboku Jimusho

TEL 912–6011

Kusunoki Park

1,700

2

 

D

Nishi

Oshikiri Park

1,700

2

 

D

Nishi Doboku Jimusho

TEL 522–4911

Jaike Park

1,800

2

 

 

D

 

Shonai Ryokuchi Green Plaza

Shonai Ryokuchi

4,900

6

 

D

Shonai Ryokuchi Green Plaza

TEL 503–8211

Nakamura

Yokoiyama Ryokuchi

1,000

1

 

 

D

Nakamura Doboku Jimusho

TEL 412–7302

Biwajimabashi Ryokuchi

2,000

3

 

D

Naka

Wakamiya Odori Park

2,100

3

 

D

Naka Doboku Jimusho

TEL 242–5211

Showa

Tsuruma Park

7,200

4

 

D

Showa Doboku Jimusho

TEL 751–3401

Fukiage Park

2,820

4

 

D

Atsuta

Nanko Park

1,500

2

 

 

D

 

Atsuta Doboku Jimusho

TEL 889–3225

Jingu Higashi Park

2,050

3

 

 

D

Nakagawa

Matsuba Park

1,600

2

 

D

Nakagawa Doboku Jimusho

TEL 361–4611

Arakoshi Park

1,600

2

 

D

Tomida Park

2,300

3

 

 

D

Minato

Inaei Park

14,080

16

 

D

◎14

Minato Doboku Jimusho

TEL 661–2981

Arakogawa Park

1,400

2

 

D

 

Kohoku Park

1,900

2

 

 

D

Shinchayagawa Park

1,700

2

 

D

Zennan Park

1,500

2

 

D

Nanko Park

1,500

2

 

 

D

Minami

Motoshio Park

1,600

2

 

 

D

Minami Doboku Jimusho

TEL 614–6022

Tango Park

1,300

2

 

D

Dotoku Park

840

1

 

 

 

D

Midori

Asahide Park

703

1

 

 

D

Midori Doboku Jimusho

TEL 625–4945

Torigane Park

1,600

2

 

 

D

Meito

Issha Park

2,000

2

 

 

D

 

Meito Doboku Jimusho

TEL 701–9411

Idaka Ryokuchi

1,500

2

 

 

 

D

Tempaku

Togasa Park

900

1

 

 

D

 

Tenpaku Doboku Jimusho

TEL 805–1320

Hosoguchiike Park

1,400

2

 

 

D

Higashiyama Park Tennis Center

Higashiyama Park

15,450

20

 

 

●(18)

D

Higashiyama Park Tennis Center

TEL 832–1115

Paalala:

1. Ang mga telephone number na nakalista sa itaas ay para sa paggamit ng pasilidad.

Office hours: 9:00~12:00, 13:00~16:45 (Maliban sa Higashiyama Park Tennis Center)

2. Ang nakalista sa bracket ang bilang ng mga pasilidad.

【Legend】

○  Maaaring gamitin.Ang paggamit sa gabi ay mula Abril at Oktubre lamang.

△ Maaaring lamang gamitin mula Abril hanggang Septyembre

☆ Maaaring gamitin maliban sa Linggo at public holidays 

□  Maaring gamitin mula Abril hanggang Oktubre, at tuwing Marso.

● Maaaring gamitin ng buong taon.

D: May dressing room

◎ Mga all weather na pasilidad / pwedeng gamitin anuman ang lagay ng panahon.
Mga Palaruan ng Track and Field

Lugar (Ward)

Pangalan ng Parke

Pasilidad

Telepono

Surface Area ng pasilidad
(m2)

Bilang ng Field

Oras ng Paggamit

Night Game

Changing room

Remarks

Umaga

Hapon

Nishi

Oshikiri Park

6,800

1

200m

Track

Pwedeng maglaro ng softball dito.

Nishi Doboku Jimusho

TEL 522–4911

Shonai Park

13,700

1

400m

Track

Shonai Ryokuchi Green Plaza

TEL 503–8211

Showa

Tsuruma Park

14,800

1

400m

Track

May kasama itong Soccer stadium

Showa Doboku Jimusho

TEL 751–3401

Minato

Shinchayagawa Park

8,800

1

300m

Track

Minato Doboku Jimusho

TEL 661–2981

Paalala: 

1. Ang mga bilang na nakalagay sa ilalim ng “Nighter” sa itaas ay ang bilang ng mga pasilidad na maaaring paggamitan nito.

2. Ang Tsuruma Park Track at Field Stadium ay hindi magagamit dahil sa mga kailangang kumpunihin mula kalagitnaan ng 2016 hanggang March 31, 2018.

[Legend]

○  Maaaring gamitin.

□  Maaring gamitin mula Abril hanggang Oktubre, at tuwing Marso.
Mga palaruan ng Gateball

Lugar (Ward)

Pangalan ng Parke

Pasilidad

Telepono

Surface Area ng pasilidad
(m2)

Bilang ng Field

Remarks

Nishi

Shonai Ryokuchi

8,400

10

Shonai Ryokuchi Green Plaza

TEL 503–8211

Mga Ball Park

Lugar (Ward)

Pangalan ng Parke

Pasilidad

Telepono

Surface Area ng pasilidad
(m2)

Bilang ng Field

Oras ng Paggamit

Remarks

Umaga

Hapon

Minato

Inaei Park

14,600

1

Minato Doboku Jimusho

TEL 661–2981